Разговорници

 1.  Европейски
 2. 
  • Балкански
 3.  Северно-Американски
 4.  Южно-Американски
 5.  Австралийски
 6.  Азиатски
 7.  Африкански
 8.  Learning Circle
/I*Earn проект/
 9. 

A Book of Friendship

Teach on The Web

~ Разговорник на разни езици~
Познаваме ли съседите си?

545 думи и изрази!

Езици Азбука
 Английски -  Шона /Зимбабве/   
 Английско -  Български  Латиница
 Английско -  Български  Кирилица
 Английско -  Немски   
 Английско -  Руско-Казакстански  Cyr&Lat
 Английско -  Руски  Кирилица
 Американски английски -  Британски Английски   
... ...

E-mail: pmg3@revolta.com