Разговорници

 1.  Английско-Български Cyr
 2.  Английско-Български Lat
 3.  Английско-Унгарски
 4.  Английско-Хърватски
 5.  Английско-Македонски - Вариант1 Cyr
 6.  Английско-Македонски - Вариант2 Cyr
 7.  Английско-Македонски Lat
 8.  Cyr

A Book of Friendship

Teach on The Web

~ Балкански разговорник~
Познаваме ли съседите си?

545 думи и изрази!

Езици Азбука
 Английско -  Български  Кирилица
 Английско -  Български  Латиница
 Английско -  Унгарски   
 Английско -  Хърватски   
 Английски -  Македонски  Кирилица-1
 Английско -  Македонски  Кирилица-2
 Английско -  Македонски  Латиница
... ...

E-mail: pmg3@revolta.com